Informasjon

Som utøver hos Mysen Cheerleading Coyotes er det viktig å vite at :

71136_170542836264_5140884_n

 • Alle har et ansvar ovenfor lagvennene sine, og alle er avhengige av at du møter på trening. Cheerleading er en lagidrett som, kanskje mer en andre idretter, er utsatt når utøvere med faste plasser i en rutine ikke kommer på trening og gjør det vanskelig for resten av laget å trene .
 • Alle kan selvfølgelig ha behov for å skofte noen treninger pga sykdom, men da sier man fra til treneren sin så fort man vet dette, slik at treneren kan reorganisere opplegget sitt.
  Alle andre fravær en sykdom skal avtales med trener. Vi oppfordrer de som er syke eller skadet å møte opp på treningene, hvis de er i stand til det, og se på de andre. Det er mye å lære av å se på og det er viktig å være en del av laget selv når man er skadet og ikke kan trene.

Nummer til alle trenere ligger på nettsiden www.mccoyotes.no

 • Alle har et ansvar for å skape et godt miljø og aktivt bli kjent med de andre på laget.

Cheerleading er en idrett der det er veldig viktig at alle utøvere kjenner hverandre godt og stoler på hverandre. Dette er grunnleggende viktig for sikkerheten og for å unngå farlige situasjoner. God kjemi og utøvere som kjenner hverandre godt, skaper også bedre synkronitet og bedre teknikk. Bedre teknikk er lik bedre og mer avanserte stunt.

 • Alle må selv sørge for å bruke de informasjonskanalene som klubben har og be om informasjon man mangler.
  Klubben har en info-mail som man melder seg på ved å legge inn e-post adressen. Påmeldingsskjema ligger på hjemmesiden www.mccoyotes.no.

Vi oppfordrer også alle som har Facebook å melde seg inn i gruppen vår der.

 

 • Personlig utstyr må man sørge for selv

Treningsklær skal være tettsittende(ingen lommer eller hetter som man kan henge seg opp i)

Alle smykker skal tas av når man trener og konkurrerer(evt tapes godt hvis de ikke kan tas ut) Når vi er på konkurranse MÅ de ut!

Tape og annet støtteutstyr må man kjøpe selv 

 

 • Faste utgifter:

Utøverlisens (forsikring):

Fra og med det året man fyller 13 år        kr 475,-

 

Dette er en avgift per utøver til forbundet som skal dekke de aktiviteter og forsikringer som er nødvendig . Dette er en årlig avgift  med innbetaling i August (Cheer sesong). Mysen Cheerleading forskutterer dette slik at alle til en hver tid er forsikret. Det er ett krav om medlemskap i idrettsforening for å kunne løse lisens.

 

 Treningsavgift er vedtatt av årsmøtet og er halvårlig:

150,- kr for Turnlek

450,- kr for PeeWee og Mini

750,- for Jr og Sr

Frister for innbetaling av treningsavgiften:

15.februar for vår og 15. August for høst
De som begynner midt i sesongene avtaler individuelt med kasserer

senior drakt med mini

 

 • Konkurranser

Det kan påløpe noen kostnader ifm konkurranser og treningsleire for utgiftsdekning til lagavgifter, overnatting og transport