Betalingsinfo

  • Faste utgifter

Treningsavgift er vedtatt av årsmøtet og er halvårlig: 

Turnlek                      150,-kr
PeeWee og Mini      450,- kr
Jr og Sr                     750,-kr

Lisens (forsikring) årlig i januar:

Jr og Sr utøvere, 12 år->       475,-kr
 

MIF medlemskap faktureres en gang i året:

Under 16         150,-
Over 16           250,-

Frister for innbetaling av treningsavgiften er 15. April for vår og 15. September for høst


Alle avgifter betales i idrettens eget system på “MinIdrett”