Innmelding

  1.  Medlemmene skal følge lover og regler gitt av Norges Idrettsforbund (NIF) og eget særforbund Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)
  2.  Innmelding og utmelding i Mysen Cheerleading skal skje skriftlig.
  3.  En betraktes som medlem når medlemskontingent er betalt. Nye medlemmer skal innbetale medlemskontingent ihht. gjeldende satser ved tegning av medlemskap. 
  4.  Medlemmene som låner utstyr herunder også drakter fra Mysen Cheerleading skal sørge for at disse raskest mulig leveres tilbake (NB! ikke vask drakten, det gjør vi)
  5.  Medlemmer kan ikke bruke utstyr herunder også drakter fra Mysen Cheerleading uten godkjenning fra leder eller en av klubbens styremedlemmer.
  6.  Medlemmer som forlater Mysen Cheerleading skal umiddelbart levere tilbake lånt utstyr og drakter
  7.  All inntekt gjennom aktiviteter i Mysen Cheerleading regi, dugnader og sponsormidler går til klubben og disponeres av styret til drift av klubben.
  8. Røyking og nytelse av alkohol er ikke lov i Mysen Cheerleading regi eller iført Mysen Cheerleading effekter. Dette gjelder både utøvere, supportere og funksjonærer.

Mysen Cheerleading Coyotes  vil bruke bilder og film av våre utøvere i markedsføring og på våre nettsteder. Skulle det være behov for å ta spesielle hensyn kan man ta kontakt via mysencheer@hotmail.com

Mysen Cheerleading Coyotes behandler alle innsamlede data etter formålet og vil kunne slette på forespørsel. Ved utmelding fra Mysen Cheerleading Coyotes må man melde dette skriftlig.

Styret
Mysen Cheerleading