Styret

Leder
Rune Asbjørn Gjerdrum
Mob: 924 24 088
Nest leder
Nina Johansen
Mob: 921 46 412
Økonomi og budsjettansvarlig
Eva Svendstad
Mob: 917 94 122
Sportslig ansvarlig
Rune Gjerdrum
Mob:924 24 088
Styremedlem
Per Bjerke