Betalingsinfo

  • Faste utgifter

Treningsavgift er vedtatt av årsmøtet og er halvårlig: 

PeeWee og Mini      450,- kr
Jr og Sr                   750,-kr

Lisens (forsikring) årlig i januar:

Jr og Sr utøvere, 13 år->       475,-kr
Mini og PeeWee utøvere, 6-12 år    125,-kr
 

MIF medlemskap faktureres direkte fra hovedforening en gang i året:

Under 16         100,-
Over 16           200,-

Mysen IF, hovedforeningen sender egen faktura på medlemskapet. 

Frister for innbetaling av treningsavgiften er 15. April for vår og 15. September for høst

MCC kontonr: 1020.26.61780
Det kan også betales med VIPPS  #561406


Husk å merke hva betalingen gjelder og utøvers navn!