Betalingsinfo

  • Faste utgifter

Lisens (forsikring) årlig i januar:
Jr og Sr utøvere(fra det året man fyller 13)        475,-kr
PeeWee utøvere(fra det året man fyller 9)          125,-kr
 (De yngste er dekket av NIF Barneforsikring ved medlemskap i MIF 

Treningsavgift er vedtatt av årsmøtet og er halvårlig, denne inkluderer MIF medlemskap:

PeeWee og Mini      450,- kr

Jr og Sr                   750,-kr

Frister for innbetaling av treningsavgiften er 15. April for vår og 15. September for høst
De som begynner midt i sesongene avtaler individuelt med kasserer

MCC kontonr: 1020.26.61780
Husk å merke hva betalingen gjelder og utøvers navn!