Styret

Leder
Rune Asbjørn Gjerdrum
Mob: 924 24 088
Sekretær
Nina Johansen
Mob: 921 46 412
Økonomi og budsjettansvarlig
Eva Svendstad/Marit
Mob: 917 94 122
Sportslig ansvarlig
Jenny Gjerdrum
Mob: 404 84 568
Arrangementsansvarlig
Danielle Berg
Mob: 942 14 353