Styret

Leder
Rune Asbjørn Gjerdrum
Mob: 924 24 088
Nest leder
Nina Johansen
Mob: 921 46 412
Økonomi og budsjettansvarlig
Eva Svendstad
Mob: 917 94 122
Sportslig ansvarlig
Jenny Gjerdrum
Mob: 404 84 568
Styremedlem
Per Bjerke