Styret

Leder
Rune Asbjørn Gjerdrum
Mob: 924 24 088
Sekretær
 Per Bjerke
Mob:
Økonomi og budsjettansvarlig
Eva Svendstad
Mob:
Sportslig ansvarlig
Arrangementsansvarlig