Corona Virus

Corona-virus oppdateringer:

Mysen Cheerleading Coyotes avlyser trenings helg og ordinære treninger de neste 14 dager!

Alle utøvere oppfordres til å gjennomføre egentrening.

Siste nytt fra fordundet:

25 mars

Hei alle cheerklubber!  I lyset av gårsdagens forlengelse av myndighetens retningslinjer (som nå gjelder fram til 13. april) og tiltak i forbindelse med situasjonen rundt utbruddet av det nye coronaviruset i Norge, ønsker NAIF å tydeliggjøre våre anbefalinger for våre medlemmer. Vi vil oppdatere gjeldende nyhettsak på nettsiden fortløpende med informasjon som gjelder generelt for medlemsklubber, samt idrettsspesifikk informasjon. Dere finner den her: https://amerikanskeidretter.no/informasjon-vedrorende-coronavirus-i-idrettssammenheng/

Vi har fått ny info fra ECU vedrørende årets EM: 

EM i Verona, Italia, utsettes med et år. Det betyr at det ikke gjennomføres EM i 2020, men at EM 2021 vil kjøres i Italia. Konkurransen i 2021 skulle egentlig holdes i Athen, Hellas, men dette er da utsatt til 2022.

Det kommer mer informasjon om avvikling av resten av sesongens aktiviteter senest 15. april.
— 
Vennlig hilsen NAIF v/seksjon Cheer

Norges Amerikanske Idretters Forbund

www.amerikanskeidretter.no

cheer@naifcheer.no

12.mars

NAIF har fulgt utviklingen av situasjonen rundt Coronaviruset COVID-19, og vi forholder oss til råd og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI), NIF og øvrige sentrale myndigheter. Per dags dato er situasjonen slik at vi ikke lenger ser at det er forsvarlig å gjennomføre idrettsarrangementer, kurs eller seminarer. Alle arrangementer som skulle vært avholdt i forbundets regi i perioden 12.03-13.04 er dermed avlyst eller utsatt, med de unntak nevnt spesifikt i seksjonsoversikten, som vi ennå vurderer fortløpende. Seksjonenes klubber vil motta oppdateringer fortløpende, dersom situasjonen endrer seg. Les mer i den fullstendige uttalelsen vedlagt. Informasjonen ligger også ute på nettsiden vår: https://amerikanskeidretter.no/informasjon-vedrorende-coronavirus-i-idrettssammenheng/
— 
Vennlig hilsen NAIF v/seksjon Cheer